Square Dance Teaching List
Shooting Stars Fürth
  Call 03
01
10
01
17
01
24
01
31
01
07
02
14
02
21
02
28
02
07
03
14
03
21
03
BASIC PROGRAM Part 1             
1 Circle Left / Right  XX XXX XX  
2Forward and Back  XX XXX XX  
3Dosado / Dosado to a Wave  XX XXX XX  
4Swing  XX XXX XX  
5Promenade  XX XXX XX  
5aCouples (Full, 1/2, 3/4)  XX XXX XX  
5bSingle File Promenade  XX XXX XX  
5cWrong Way Promenade      XX     
5dStar Promenade     XXX     
6Allemande Left  XX XXX XX  
7Arm Turns  XX XXX XX  
8Right and Left Grand Family     XXX XX  
8aRight and Left Grand  XX XXX XX  
8bWeave the Ring  XX XXX XX  
8cWrong Way Grand     XXX XX  
9Left / Right Hand Star  XX XXX XX  
10Pass Thru  XX XXX XX  
11Half Sashay Family  XX XXX XX  
11aHalf Sashay  XX XXX XX  
11bRollaway  XX XXX XX  
11cLadies In, Men Sashay  XX XXX  X  
12Turn Back Family     XXX     
12aU-Turn Back  XX XXX     
12bBacktrack  XX XXX  X  
13Separate     XXX  X  
13aAround 1 or 2 to a Line     XXX  X  
13bAround 1 or 2 and Come Into the Middle     XXX     
14Split Two     XXX XX  
15Courtesy Turn  XX XXX XX  
16Ladies Chain Family  XX XXX XX  
16aTwo Ladies Chain (Reg., 3/4)  XX XXX XX  
16bFour Ladies Chain (Reg., 3/4)  XX XXX XX  
16cChain Down the Line  XX XXX XX  
17Do Paso     XXX XX  
18Lead Right  XX XXX XX  
19Veer Left / Veer Right  XX XXX XX  
20Bend the Line  XX XXX XX  
21Circulate Family     XXX XX  
21a(Named Dancers) Circulate  XX XXX XX  
21bCouples Circulate  XX XXX XX  
21cAll Eight Circulate      XX XX  
21dSingle File Circulate             
21eSplit / Box Circulate             
22Right and Left Thru   X XXX XX  
23Grand Square   X XXX XX  
24Star Thru  XX XXX XX  
25Double Pass Thru  XX XXX XX  
26First Couple Go Left / Right  XX XXX XX  
26bNext Couple Go Left / Right  XX XXX XX  
27California Twirl  XX XXX XX  
28Walk Around the Corner     XXX XX  
29See Saw     XXX XX  
30Square Thru (1,2,3,4) /  XX XXX XX  
30bLeft Square Thru (1,2,3,4)   X XXX XX  
31Circle to a Line   X XXX XX  
32Dive Thru  XX XXX XX  
BASIC PROGRAM Part 2             
33Wheel Around             
34Box the Gnat     XXX XX  
35Trade Family         XX  
35a(Named Dancers) Trade       X XX  
35Couples Trade          X  
35cPartner Trade         XX  
36Ocean Wave Family         XX  
36aStep to a Wave       X XX  
36bBalance             
37Alamo Style          X  
38Swing Thru / Left Swing Thru       X XX  
39Run / Cross Run         XX  
40Pass the Ocean          X  
41Extend             
42Wheel and Deal             
43Zoom             
44Flutterwheel /             
44bReverse Flutterwheel             
45Sweep a Quarter             
46Trade By             
47Touch 1/4             
48Ferris Wheel             
MAINSTREAM PROGRAM             
1Cloverleaf             
2Turn Thru             
3Eight Chain Thru /1, 2, 3, etc             
4Pass to the Center             
5Thar Family             
5aAllemande Thar             
5bAllemande Left to an Allemande Thar             
5cWrong Way Thar             
6Slip the Clutch             
7Shoot the Star/ Shoot the Star Full Around             
8Single Hinge / Couples Hinge             
9Centers In             
10Cast off 3/4             
11Spin the Top             
12Walk and Dodge             
13Slide Thru             
14Fold / Cross Fold             
15Dixie Style to an Ocean Wave             
16Spin Chain Thru             
17Tag the Line Family             
17a(In / Out / Left / Right)             
17bFraction (1/4 - 1/2 - 3/4)             
18Scoot Back             
19Recycle (from a wave only)